Një studim suedez i nisur në vitin 1987 bazuar në 800 njerëz ka zbuluar se si numri i këpucëve mund të ndikojë në jetëgjatësi.

Studimi është përsëritur në vitin 2015, ku u zbulua një listë që tregon në varësi të numrit të këpucëve jetëgjatësinë mesatare të njerëzve.

Tek femrat:

Numër 35: 64-69 vite

Numër 36: 70-76 vite

Numër 37: 77-82 vite

Numër 38: 78-84 vite

Numër 39: 73-75 vite

Numër 40: 70-72 vite

Numër 41: 67-70 vite

Numër 42: 66-69 vite

Tek meshkujt:

Numër 41: 73-77 vite

Numër 42: 75-82 vite

Numër 43: 74-79 vite

Numër 44: 67-72 vite

Numër 45: 66-69 vite