Sipas gjetjeve të hulumtuesve dentar në Oslo të Norvegjisë, mbushjet përpos që e dëmtojnë dhëmbin e mbushur, por ndikojnë edhe në dhëmbët anësor.

Sipas hulumtimit, gjashtë në dhjetë dhëmbë, që janë afër dhëmbit të mbushur, pësojnë dëmtim, pesë vite pas mbushjes.

Më shumë se një e treta e dhëmbëve, do të kenë nevojë për mbushje.

Besohet se mbushja e dhëmbit, ndikon që dhëmbët në të dyja anët, të jenë më të ndjeshëm ndaj infektimeve.