Luisa Mala nga Korenica e Gjakovës pa i mbushur 2 vite,(13.08.2017) është duke u mjekuar në Turqi. 80% e trupit iu është djegur me ujë.

Shërimi i saj zgjat 2 deri në 3 muaj.

Familja e saj janë duke e kërkuar ndihmën e njerëzve vullnet mirë që do ta ndihmojnë atë.

Numri kontaktues: 0151 64 96 20 14.