Drejtor: Lum Gashi – lumgashi@prishtinapost.com

Kryeredaktor: Lum Gashi – lumgashi@prishtinapost.com & redaksia@prishtinapost.com

Zv. Kryeredaktor: Rinor Mema – rinormema@prishtinapost.com

Gazetarë:

Genta Krasniqi – gentakrasniqi@prishtinapost.com

Rinor Mema – rinormema@prishtinapost.com

Muhamet Krasniqi – muhametkrasniqi@prishtinapost.com

Ahmet Ajdini – ahmetajdini@prishtinapost.com

Email-i i redaksisë: info@prishtinapost.com & redaksia@prishtinapost.com

Adresa: Rr. Edmond Hoxha 116, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +37749682682

SHPËRNDAJE