Drejtor: Lum Gashi – [email protected]

Kryeredaktor: Lum Gashi – [email protected] & [email protected]

Zv. Kryeredaktor: Rinor Mema – [email protected]

Gazetarë:

Genta Krasniqi – [email protected]

Rinor Mema – [email protected]

Muhamet Krasniqi – [email protected]

Ahmet Ajdini – [email protected]

Email-i i redaksisë[email protected] & [email protected]

Adresa: Rr. Edmond Hoxha 116, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +37749682682